Teacher training Vinyasa Yoga RYT 200 timmar


Start fredag 28 juni 2024


 Yogalärarutbildning 200 timmar med Todd Grube och Mikael Solkvint

Vill du utbilda dig till yogalärare, leda yogaklasser och undervisa andra?


Eller veta mer och förstå yogafilosofin och få egen utveckling i livet?

Den här yogalärarutbildningen i Vinaysa Yoga är både för dig som vill ha en gedigen yogalärarutbildning och träning för att leda pass och klasser i yoga och för dig som vill fördjupa din kunskap i yoga.

Efter utbildningen kan du bli internationellt certifierad av Yoga Alliance.

Todd Grube och Mikael Solkvint är båda mycket erfarna och kunniga yogalärare och har undervisat både i Sverige och USA.

Båda har mer än 25 års erfarenhet, både i att leda klasser i många olika former av yoga, ha yogalärarutbildningar och yogastudios.

Detta är en utbildning med några av Sveriges mest kunniga och erfarna yogalärare.

Utbildningen är internationell och hålls både på engelska och svenska, självklart översätter vi om det skulle behövas.

Utbildningen uppfyller alla kriterier enligt Yoga Alliance för certifiering och efter avslutad utbildning kan du bli internationellt certifierad enligt 200 RYT.

Vad tidigare deltagare har sagt om utbildningen

" Ibland påbörjar man en resa in i något alldeles okänt som ska visa sig vara kanske det bästa man gjort! Tack Todd och Mikael! "

" Tack för en fantastisk utbildning som gett mig en upplevelse utöver det vanliga!
En livsresa som gett mig insikter och inspiration för resten av livet. 
Djupet, kunnigheten och engagemanget från våra lärare som guidat oss på denna resa har betytt allt för oss.
Jag önskar att utbildningen aldrig tagit slut samtidigt som jag ser fram emot min fortsatta resa till yogalärare med en stabil grund att stå på.
Namaste

"Vilken resa!

Självutveckling på djup nivå.
Det har varit roligt, jag har njutit av yogan, rörelser, glädjen.
Den största vinsten för mig har varit att det behöver inte vara perfekt, bara hjärtat är med!


" Fantastiska lärare!
Todd och Mikael är verkligen kunniga i hela yoga filosofin.

Jag som redan tidigare hade många års erfarenhet som yoga instruktör rekommenderar den här utbildningen till alla som vill ha en omfattande

kunskap och erfarenhet om yoga och har kul samtidigt.
De är både ödmjuka, mycket erfarna och kunniga."


" Todd och Mikael är underbara lärare!

Deras utbildning är fantastisk och jag rekommenderar verkligen den här RYT utbildningen och deras klasser! "


" Innan jag skrev upp mig på denna utbildning på Hot Yoga studion så visste jag att det var dags att hitta något nytt som har ett högre syfte och är bra för både hälsa och sinne.

Denna resa har varit helt fantastisk, jag har hittat en inre styrka där jag har fått gräva djupt inom mig för att hitta mitt sanna jag. Det har fått mig att öppnat upp mina ögon för en annan del av världen som inte fanns, där yogan är så stort och mångsidig. Har fått djupare kunskaper om bland annat andningstekniker, hållning och hur man håller den ultimata klassen där alla är välkomna.

Under denna resas gång har jag lagrat på kunskaper som jag har i min osynliga ryggsäck där jag har fått stor användning under min fritid, med familj och vänner. En stor bonus är de nya vänner jag har fått under utbildningen, där vi har delat denna upplevelse med.

Med en bra utbildning från två fantastiska lärare, Todd och Mikael som har sina olika bakgrund och stil, och stöttning från Hot yoga studion så känner jag att jag är redo att hålla i klasser direkt efter utbildningen.

Är så tacksam och glad över att jag vågade göra detta och satsa på mig och vad jag egentligen jobba med."

Hör Frida berätta om utbildningen Vinyasa Yoga RYT

Klicka på filmen och hör Frida berätta vad vår yogalärarutbildning vinyasa 200 tim RYT internationell certifiering gavoch betydde för henne!


Vill du prata med någon som har gått utbildningen,
ring 0708-263026 eller skicka ett email till info@hotyogahelsingborg.se så förmedlar vi kontakt!

Utbildningens utformning

200 tim fördelat på 8 tillfällen, tillfällena är ca 1 gång per månad.
Vi har valt att dela upp den på det viset eftersom vi vet hur inlärning fungerar.
Vi kan inte ta till oss för mycket information på en gång, då tappar vi mycket av den nya kunskapen.
Med 1 tillfälle ca varje månad får man utrymme både att ta till sig och förankra sina nya kunskaper och att träna på att använda dom.

Självklart lär du dig yogafilosofi, att leda klasser, skapa olika klasser, olika yogaövningar. Du får också mycket egen utveckling det lovar vi!

I din yogalärarroll får du också lära dig olika alternativa yogaövningar om någon har ex. ont i rygg eller knä, vad ska man undvika och vad kan man göra istället.

Vid varje tillfälle ingår två ordinarie klasser i utbildningen som du också kan vara med och assistera på.
Det ger dig erfarenhet i din yogalärarroll och få egen viktig yogaträning.

Du får också vara med på en gratis klass i veckan under utbildningstiden i vår studio.


Del 1

 28 juni 2024 kl. 10-19
 29 juni 2024 kl.  9-18
 30 juni 2024 kl.  9-16


Del 2

 12 juli  2024 kl. 10-19
 13 juli  2024 kl.  9-18
 14 juli  2024 kl.  9-16


Del 3

 16 aug 2024  kl. 10-19
 17 aug 2024  kl.  9-18
 18 aug 2024  kl.  9-16


Del 4

 27 sep 2024  kl. 10-19
 28 sep 2024  kl.  9-18
 29 sep 2024  kl.  9-16


Del 5

 18 okt  2024  kl. 10-19
 19 okt  2024  kl.  9-18
 20 okt  2024  kl.  9-16


Del 6

 22 nov 2024  kl. 10-19
 23 nov 2024  kl.  9-18
 24 nov 2024  kl. 9-16


Del 7

 13 dec 2024  kl.10-19
 14 dec 2024  kl. 9-18
 15 dec 2024  kl. 9-16


Del 8

 10 jan  2025  kl. 10-19
 11 jan  2025   kl.  9-18
 12 jan  2025  kl.  9-16Ingen erfarenhet krävs
Pris: 34 900:- inkl. moms.
Anmälningsavgift: 5000 :- betalas i samband med anmälan. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar om inte läkarintyg vid sjukdom uppvisas.
Du kan dela upp resterande belopp med 3 inbetalningar.Vi har deltagare från hela Sverige och kan erbjuda rabatterat pris för övernattning på Cityvandrarhemmet i Helsingborgmitt emot centralen, endast en skön promenad 15 min eller buss 5 min till studion. Mejla oss till info@hotyogahelsingborg.se eller ring oss tel 0708-263026 för mer information.

Kursinnehåll 

Kursinnehållet finns också på engelska längre ner på sidan.


Asana Teknik/Positioner:

Solhälsningar, stående positioner, bakåt böjningar, framåt böjningar, höft öppnare, inversioner, twists, core praktiker, fysisk och energetic dynamik av yoga postures.
Rätt alignment, att assistera med hands on, yoga massage, vinyasa steg positioner, länka ihop dom på ett bra och riktigt sätt, anatomi, fysiologi, och självklart att leda en yoga klass.


Yoga Energetics:

Studier om pranayama och meditation, subtil anatomi och att lära sig healing.


Visdom från yogans vaggaoch ursprung i Indien:
Studier om Bhagavad Gita
Yoga Sutras aoch Hatha Yoga Pradikpika, den äldsta läran om Hatha Yoga.


Sacred sounds:
Studier om mantras, kirtan och bhajans.


Yogic livsstil:
Du får lära dig om den Ayurdeiska healingen, den yogiska dieten, hur du lever i balans med naturen och hur de tre Gunas kan påverka din fysik, ditt känsloliv och din energi. 
Introduktion till yin och yang teori.


Hitta din väg:

Diskussioner om karma, dharma och reinkarnation.
Yogans effekter och hur de transformerar dig och världen
Lär dig om de olika yoga personligheterna ex. Shiva, Ganesha, Krishna etc
och vad de är och att förstå dem.


OCH MYCKET MER!


Del 1 & 2

Nu börjar vår gemensamma resa!

Vi börjar med att bygga en grund för vår yoga praktik genom att lära oss om andningen och varför den är en så viktig aspekt av vår yogapraktik.

Vi fortsätter sedan med Subtil Anatomi för energi kroppen.


Del 3 & 4

Asanas – Movement

Med den grundläggande vetskapen om andningen går vi nu vidare till de olika positionerna – asanas i yoga.
Vi går igenom hur man hittar olika variationer som passar alla i en klass, både för nybörjare och
för dem som har tränat lite längre och kan mer avancerad yoga.

Vi börjar också med kunskapen hur man säter ihop, skapar en bra yoga klass.
 En introduktion till Thai massage och några av de mest populära och kända yoga skrifterna tar vi också upp denna gång.


Del 5 & 6

Nu börjar vi titta på vår egen kropp och vår egen anatomi och fysik och vilka effekter vår yoga träning med alla de olika positionerna har på vår egen kropp.
Vi lär oss också olika korrigeringar för olika positioner och hur vi tryggt kan guida våra yogis till en djupare yoga praktik


This is the weekend when we start to look at our own body and our anatomy and physiology, and how our yoga training with all the different postures will affect our physical body.
The second half of the week we will look at adjustments in different postures and how we can safely guide our students into a deeper practice.

Week 7 & 8

Nu är vi redo att gå lite djupare och lär oss hur olika andningstekniker kan hjälpa oss som ex. Pranayama och meditation.
Vi exprimeterar också med olika mantras.

Vi lär oss också om den tidiga medicinska läran Ayurveda från Indien som används fortfarande än i dag över hela världen. 
Hur den hör ihop med yoga och hur påverkar den Ayurvediska maten oss och vår hälsa.


Asana Technique / Postures:

Sun Salutations, standing postures, back bends, forward bends, hip openers, inversions, twists, core practice,
physical and energetic dynamics of yoga postures,
proper alignment, hands on yoga assists, learn yoga massage, vinyasa krama (linking of postures) in a smart way,
anatomy and physiology, teaching a yoga class.


Yoga Energetics:

Study of pranayama and meditation, subtle anatomy and

learn healing.


Wisdom texts of ancient India:

The study of the Bhagavad Gita
Yoga Sutras and Hatha Yoga Pradipika.
Wisdom texts of ancient India: The study of the Bhagavad Gita, Yoga Sutras and Hatha Yoga Pradipika.


Sacred Sounds:

The study of mantras, kirtan and bhajans.


Yogic Lifestyle:

Learn the ancient healing of Ayurveda, the yogic diet, how to live in balance with nature with its elements, learn the three gunas, introduction to yin and yang theory.


Finding your way:

Talks on karma, dharma and reincarnation.

The effects of yoga and how they transform you and the world.

Learning the different yoga personalities for example, Shiva, Ganesha, Krishna etc, what they mean and how to understand them.


AND MUCH MORE!!


Week 1 & 2
We will start by building a foundation to our practice by looking at the breath and talk about why this is such an important aspect of our practice.
We will then continue with Subtle Anatomy for the energy body.


Week 3 & 4
Asanas – Movement
With some basic knowledge we now go deeper to look at the different postures – asanas – in yoga, and we talk about how to find variations that suits everyone, beginner and advanced practitioners. We will also start to look at how to put a class together.
An introduction to Thai Massage is also included!
We will also look at some of the more popular yoga scriptures.

Week 5 & 6
This is the weekends when we start to look at our own body and our anatomy and physiology, and how our yoga training with all the different postures will affect our physical body.
The second half of the week we will look at adjustments in different postures and how we can safely guide our students into a deeper practice.

Week 7 & 8
We are now ready to go a bit deeper and start looking at how different breathing techniques can help us as whole; Pranayama and Meditation. We will start to experiment with different mantras.
Ayurveda is the ancient medicine of India and we will set aside a few hours to learn to understand the basics of this ancient and still today practiced medicine and how it is connected to yoga. We will also look at the so called Yoga Diet and learn how different foods affects us!


Comments from earlier trainings
" Sometimes in life you start a journey and new learning and find out that it was of best things you ever done! 

Thanks Todd and Mikael! "


" Great teachers. Todd and Mikael are really deepening the knowledge in the entire yoga philosophy. I (who already had many years of experience as yoga-instructor) would recommend this training to anybody who wants to get an extensive yoga experience and have fun at the same time. They are both humble and experienced."

" Todd and Mikael are wonderful teachers. Their teacher training course was fantastic. I highly recommend their YTT course and their classes for regular practice. Amazing! "

Hitta till oss

Hot Yoga Center Stattena i Helsingborg

Entré från Ängelholmsleden.

Öppet: 30 min före pass